Stabilizační systém (VSA)

Stabilizační systém VSA (Vehicle Stability Assist) pomáhá řidiči udržet si kontrolu nad vozidlem při průjezdu zatáčkou, akceleraci a při náhlých manévrech. V těchto situacích systém podle potřeby přibrzdí pravá nebo levá kola a převezme kontrolu nad škrticí klapkou a zapalováním.

Sledováním údajů z různých senzorů ve vozidle systém VSA vyhodnocuje aktuální jízdní stav vozu a porovnává ho s požadavky řidiče. Pokud je odezva vozidla mimo předpokládaný rozsah (například pokud jsou síly působící při průjezdu zatáčkou větší než možnosti pneumatik), systém VSA automaticky zasáhne a sjedná nápravu. Systém je nastaven tak, aby zajistil stabilní a předvídatelné jízdní vlastnosti, ale aby přitom neomezoval potěšení z jízdy.

V případě přetáčivého chování (které může vést ke smyku) systém VSA přibrzdí vnější přední kolo, které stáčivý trend vyrovná. Na druhé straně, pokud je zjištěna nedotáčivost, systém VSA přibrzdí vnitřní kolo a sníží výkon motoru tak, aby se automobil vrátil zpět do požadovaného směru.

Systém VSA naleznete ve všech modelech Honda.