Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti

(dále jen „Prohlášení")

Vážení návštěvníci a zákazníci,

společnost Am servis plus, a.s., se sídlem se sídlem Kulkova 2a, Brno, IČ: 253 08 530, zapsána v rejstříku KS Brno, odd. B, vl. 2044, dále jen jako „Am servis plus" si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, a jejich zpracování, k němuž dochází na webové stránce www.amservisplus.cz.

Am servis plus zpracovává osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků na webové stránce www.amservisplus.cz v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie („Zákon"), jak je popsáno níže.

1.  Zpracování osobních údajů v souvislosti s poptávkou

V případě odeslání poptávky nebo požadavku či jiných doplňkových služeb na www.amservisplus.cz bud Am servis plus zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa či telefonický kontakt.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude Am servis plus provádět za účelem vyřízení odeslaného požadavku.

Am servis plus bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let od odeslání požadavku.

Am servis plus bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sám, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu.

2. Použití souborů cookie a analýza webové stránky

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie soborů provádí Am servis plus za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

V případě, že návštěvník souhlasil se shromažďováním cookie souborů a nyní chce souhlas zrušit, může tak učinit pomocí změny nastavení svého prohlížeče níže uvedeným způsobem:

 
Prohlížeč Explorer 7, 8, 9 Firefox 4.0 Jiný prohlížeč
Deaktivace cookies: V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu"; nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů". Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru. Vaše nastavení potvrďte "OK".

V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti";
• zvolte oddíl "Soukromí";
• v sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies";
• potvrďte Vaše nastavení.

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče
 

 

 

 

Odstranění cookies: • V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení" a poté klikněte na „Odstranit historii procházení";
• zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies";
klikněte na tlačítko „Delete".
• V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie";
• vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii";
• zvolte „Vše" u volby „Časové období mazání";
• rozklikněte detaily kliknutím na volby „Podrobnosti";
zaškrtněte pole „Cookies" a stiskněte tlačítko vymazat.

 

Shromážděné cookie soubory zpracovává Am servis plus prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google"). 

Zpracování shromážděných cookie souborů probíhá v rámci služby Google Analytics tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze.

Google nebude přenesená data, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde

Sběr cookie souborů a jejich analýzu prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, tak také:

(i) kliknutím na následující odkaz?, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

(ii) instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá Am servis plus i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy. 

Personalizaci reklamy může návštěvník webové stránky www.amservisplus.cz vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

3. Užívání sociální pluginů

Webová stránka www.amservisplus.cz obsahuje sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webové stránky sdílet obsah této webové stánky se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

  • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
  • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány , který tak není odpovědný ani za jejich funkčnost a ani za případné škody, které by jimi mohli být způsobeny.

4.  Práva návštěvníků webové stránky www.amservisplus.cz u spojená se zpracováním osobních údajů

Návštěvníci webové stránky www.amservisplus.cz mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle ust. § 12 (Právo na přístup k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) Zákona.

5. Změny Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme průběžně upravovat. Aktualizovaná verze bude zveřejněna vždy na této stránce, abyste vždy měli přehled o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a v jakých případech je event. možné je sdělit. Doporučujeme si toto prohlášení pravidelně přečíst, abyste viděli, jakým způsobem Am servis plus osobní údaje ochraňuje.

6.  Kontakt pro dotazy k ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných společností Am servis plus (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci na Am servis plus obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: info@amservisplus.cz

Tato stránka v rámci poskytovaní služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací, včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete zde.