Systém udržování v jízdním pruhu LKAS

Systém využívá LKAS (Lane Keeping Assist System) kamery upevněné pod čelním sklem vedle vnitřního zpětného zrcátka. Ta dokáže identifikovat čáry podélného značení na vozovce nebo čáry pruhů na víceproudé dálnici, mezi nimiž vozidlo jede. Jakmile vozidlo začne vybočovat z jízdního pruhu systém LKAS na to upozorní a zároveň pomocí síly do řízení (volantu) pomůže řidiči upravit směr jízdy tak, aby se vůz pohyboval v příslušném jízdním pruhu. Pokud se vozidlo dostane příliš blízko k okraji jízdního pruhu, na multifunkčním displeji se zobrazí výstražné upozornění a zazní zvuková signalizace. Pomocí volantu se pak řidič vrátí vozidlo zpět doprostřed svého jízdního pruhu. Systém LKAS vypne upozornění a přestane působit silou na řízení.

Systém LKAS funguje v rozsahu rychlostí 72 až 180 km/h a v zatáčkách o poloměru větším než 300 m, ale v žádném případě nenahrazuje činnost řidiče a není určen k tomu, aby řidič nemusel držet volant nebo se nevěnoval řízení. Několik sekund poté, co sundá řidič ruce z volantu, nebo když systém vyhodnotí, že se řidič nevěnuje řízení, LKAS v několika krocích na tuto skutečnost nejprve řidiče upozorní a poté se vypne. Jakmile řidič opět pohne volantem systém LKAS se opět aktivuje.

Pokud se vozidlo přiblíží k levé nebo pravé podélné čáře jízdního pruhu, systém zasáhne mírným tlakem (točivý moment) do řízení. Jakmile se vozidlo začne vracet do středu jízdního pruhu, moment slábne.