Pojistné události

Hned po nehodě

Policii volejte vždy

 • pokud je někdo zraněn (usmrcen)
 • dojde-li ke škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí 100 000 Kč
 • dojde-li k poškození nebo zničení pozemní komunikace (např. dopravní značení, svodidla apod.); výše škody nerozhoduje
 • dojde-li ke škodě na majetku třetí osoby (např. objektech mimo komunikaci), s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na DN
 • v případě, že se s účastníky DN nemůžete shodnout na zavinění

Policii volat nemusíte

 • pokud se s účastníky DN na zavinění shodnete
 • při DN jsou poškozena pouze vozidla účastníků nehody

Pro dokumentaci DN jsou účastníci povinni na místě sepsat záznam. Doporučujeme využít propisovací mezinárodní formulář Záznam o dopravní nehodě (jeho cizojazyčné stránky poslouží při DN v zahraničí nebo s cizincem v ČR), ve kterém zakreslíte situaci v okamžiku DN a vyplníte všechny povinné údaje:

 • datum a místo DN
 • údaje o vozidlech zúčastněných na DN: RZ (SPZ) a typ vozidla
 • jména majitelů vozidel zúčastněných na DN
 • jména řidičů vozidel zúčastněných na DN
 • údaje o pojišťovnách a čísla pojistných smluv

Nahlášení pojistné události na pojišťovnu telefonicky nebo pomocí formuláře na stránkách pojišťovny – obě strany pojistné události, zvláště pak na pojišťovnu viníka ohledání vozidla zástupcem pojišťovny (likvidátorem), v případě smluvní pojišťovny může být ohledáno přímo pracovníkem našeho servisu

Přistavení vozidla k opravě

Potřebné doklady pro pojišťovnu

 • kopie velkého technického průkazu
 • devinkulace (souhlas Leasingové, uvěrové společnosti s vyplacením (uvolněním blokace) pojistného plnění ve prospěch servisu)
 • kopie řidičského průkazu řidiče v době pojistné události
 • plná moc pro vyřízení krycího dopisu (formulář je k dispozici v našem servisu)
 • policejní protokol – pokud je k dispozici
 • případě zapůjčení náhradního vozidla: velký technický průkaz zápůjčního vozidla, zápůjční smlouvu, počet ujetých kilometrů – zajistí servis

Způsob platby pojistných událostí

Platba hotově / platební kartou

V případě platby hotově je vozidlo vydáno ihned po dokončení vyučtování opravy. Je nutné zaslat fakturu za opravu na pojišťovnu a na základě této faktury bude škoda proplacena na účet vlastníka.

Platba převodem na účet

V případě platby převodem na účet bude vozidlo vydáno po obdržení částky na účet našeho servisu.

Platba krycím dopisem

V případě platby krycím dopisem je faktura za opravu vozidla námi odeslána na pojišťovnu. Na základě této faktury je vystaveno potvrzení o krytí (krycí dopis), po jehož obdržení vydáme opravené vozidlo (vozidlo nebude vydáno dokud nebude obdržen krycí dopis). Je třeba zplnomocnit servis podepsáním plné moci. Zapůjčení náhradního vozidla Na zapůjčení náhradního vozidla máte nárok, jste-li poškozený (placeno z povinného ručení viníka). Pokud vlastník chce čerpat zapůjčení náhradního vozidla z havarijní pojistky, musí být tato položka pojištěna ve smlouvě (připojištění náhradního vozidla). Pojišťovna nehradí tzv. pevné náklady (běžné opotřebení vozidla) zápůjčního vozidla (informujte se prosím na pojišťovně – individuální u každé pojišťovny přibližně 4kč/kilometr).

Korekce nákladů (amortizace)

Pokud je vozidlo starší 5ti let nebo má najeto více jak 100.000 km může být ze strany pojišťovny provedena korekce nákladů na opravu (tzv. amortizace). Korekce je prováděna pouze z materiálu, práce ani lakování amortizováno není. Rozdíl hradí vlastník vozidla!

Pojišťovny

Jsme smluvní partneři těchto pojišťoven

Česká pojišťovna
www.ceskapojistovna.cz
hlášení
tel.: 241 114 114
Kooperativa
www.koop.cz
tel.: 841 105 105

 

Uniqa
www.uniqa.cz
tel.: 800 120 020
Generali
www.generali.cz
hlášení
tel.: 244 188 188

 

 Ostatní pojišťovny

Allianz
www.allianz.cz
tel.: 800 170 000

 

ČPP
www.cpp.cz
hlášení
tel.: 841 444 555

 

ČSOB
www.csobpoj.cz
tel.: 800 100 777

 

Triglav
www.triglav.cz
tel.: 542 425 000